Puppies for sale

Sprzedaż szczenią Curly Coated Retriever-kudrnaty

14. 7.23 urodziła się szczeniaka Curly Coated Retriever. Zarówno Fena Bella, jak i holenderski pies to intermistrzowie z czystym testem stresowym i wzrokowym. To doskonałe potomstwo, fena jest łowieck...

Last update: 17. Jul, 2023

Country: Czech Republic

Price: 1 EUR

Breed: Curly Coated Retriever (110)